Cennik

Ceny usług ustalane są w drodze negocjacji z klientem i uzależnione są od zakresu zlecenia, formy obsługi 
i ilości dokumentów księgowych.

Ceny przedstawione poniżej mają charakter informacyjny i nie stanowią obowiązującej oferty Biura. 
(ceny netto)

1.Obsługa księgowa:

•  Ryczałt/karta podatkowa + rejestry VAT od 100 zł 
•  Księga przychodów i rozchodów od 150 zł 
•  Księgi handlowe od 1000 zł
•  Sporządzenie rocznego sprawozdania od 1000 zł 
•  Sporządzenie analizy, sprawozdania na potrzeby klienta od 250 zł


2.Obsługa płacowa 30 zł za pracownika 


3.Roczne rozliczenie PIT 40 zł 


4.Ceny usług consultingowych ustalane są każdorazowo z klientem.