Biuro Rachunkowo - Consultingowe "MJL" oferuje:

1. Prowadzenie bieżącej obsługi księgowej (księgi handlowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja ryczałtowa). Obsługa obejmuje księgowanie dokumentów, sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie sprawozdań okresowych oraz analiz finansowych na zlecenie klienta.

2. Prowadzenie bieżącej obsługi płacowej (rozliczanie wynagrodzeń, deklaracje ZUS, deklaracje i informacje podatkowe)

3. Roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT.

4. Consulting w zakresie:
• Business plany
• Opracowanie wniosków kredytowych
• Dokumentacja niezbędna przy założeniu i rejestracji firmy.
• Dotacje strukturalne UE.